TEATR BEZ ŚCIAN – warsztaty w dniach 1 – 8 sierpnia 2013

Projekt obejmuje program interaktywnych warsztatów teatralnych dla wielopokoleniowej grupy uczestników – wiek 14 warsztatowiczów od lat 12 do 50+. Podstawową częścią projektu jest zgrupowanie warsztatowe w dniach 01-08 sierpnia 2013 roku, w tym zajęcia teatralne, ponadto zajęcia ze specjalistą od yogi i tańca współczesnego. Warsztaty zakończą się prezentacją efektów warsztatowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Wydminach.

Zajęcia warsztatowe będą się odbywały 2 razy dziennie, w godz. 11:00-13:30 oraz 15:30-18:00* Praca warsztatowa i jej efekty zostaną udokumentowane w formie cyfrowej (CD i DVD) oraz poligraficznie (katalog z opisem tekstowym przebiegu projektu oraz bogatym serwisem zdjęciowym) – wszyscy uczestnicy otrzymają na pamiątkę płyty CD i DVD oraz katalog projektu. W przerwie między sesjami przewidziany jest obiad, także korzystanie z wodnego sprzętu rekreacyjnego (rower wodny, łódka wiosłowa).
Organizatorzy zapewniają dowóz uczestników na trasie Wydminy-Okrągłe-Wydminy**.

Warsztat teatralny "OD WCZORAJ DO JUTRA"

(24 godz. dydaktyczne) – edukatorem będzie Zbigniew Waszkielewicz. Warsztat będzie peregrynacją poprzez konwencję teatralną dawniejszą (przykładem będzie komedia dell'arte) do doświadczeń najnowszych (przykładem będzie teatr verbatim, czyli teatr dosłowny). Warsztat z założenia ma być interaktywny, zatem rolą edukatora jest przekazać wiedzę o artystycznych środkach wyrazu stosowanych dawniej i dziś, natomiast uczestnicy będą mieli szansę szukać pomysłów, jak najlepiej wyrazić siebie w działaniu teatralnym.

Warsztat relaksacyjny "ZGODA DUCHA I CIAŁA"

(12 godz. dydaktycznych) – edukatorem będzie Katarzyna Boronowska. Intensywna praca na warsztatach teatralnych będzie wymagała odnowy, odświeżenia stanu posiadania, jeśli chodzi o ciało i ducha uczestników. Pomogą w tym ćwiczenia Yoga, pilates i elementy tańca współczesnego.

Warsztat plastyczny „MASKA”

(6 godz. dydaktycznych) – edukatorem będzie Anna Bałdyga. Uczestnicy warsztatów będą mogli pod kierunkiem instruktora wykonać maski teatralne, które będą potrzebne do jednej z etiud.

* Podany harmonogram godzinowy obejmuje prace warsztatowe w dniach 1-6 sierpnia 2013. Harmonogram prób generalnych (4 godz. w dniu 7 sierpnia’13, 2 godz. w dniu 8 sierpnia’13) etiud przygotowywanych do prezentacji zostanie podany na pierwszym spotkaniu warsztatowym.

**Istnieje też możliwość pełnego zakwaterowania w pensjonacie, z odpłatnością za usługi socjalne w wys. 100,00 zł dziennie od osoby (nocleg i trzy posiłki dziennie) – przyjazd 31 lica 2013, wyjazd 9 sierpnia 2013. Pierwszy posiłek - kolacja 31.07.2013, ostatni posiłek - obiad 9.08.2013. Całkowita odpłatność wyniesie 900 zł od osoby/ewentualnie 700 zł, gdy przyjazd będzie 1 sierpnia rano, a odjazd nastąpi 8 sierpnia po prezentacji.

FUNDACJA TEATR IOTA Radzie 26, 11-510 Wydminy, tel/fax 874209122; kom. 662598460; e-mail: iota@gazeta.pl NIP 845-19-72-175; konto w BGŻ SA nr 13 2030 0045 1110 0000 0265 1560


TEATR BEZ ŚCIAN

TEATR BEZ ŚCIAN - Plakat |     

Zaproszenie na Mityng, 31.08.2013 |     

Fotoreportaże projektu

TEATR BEZ ŚCIAN - Fotoreportaż z mityngu ewaluacyjnego |     

Fotoreportaż z warsztatów |     

Fotoreportaż z prezentacji |